Dowiedz się, dlaczego energia słoneczna jest tak ważna dla zrównoważonego rozwoju naszej planety. Zobacz jak nasze działania przyczyniają się do ochrony środowiska.

Na początek kilka kluczowych faktów na temat energii słonecznej, które podkreślają jej znaczący potencjał w rozwiązaniu kryzysu związanego ze zmianami klimatycznymi:

1. Słońce ma wystarczającą ilość helu, aby zapewnić Ziemi energię przez kolejne pięć miliardów lat, a co 15 minut emituje więcej energii, niż ludność Ziemi zużywa w ciągu całego roku.
2. Ziemia otrzymuje tylko połowę z jednej miliardowej energii promieniowania Słońca, ale w ciągu zaledwie kilku dni otrzymuje z tej energii tyle ciepła i światła, ile można wytworzyć jedynie poprzez spalenie całej ropy, węgla i drewna na świecie.
3. Słońce stanowi 99,8% całkowitej masy naszego Układu Słonecznego, jego temperatura powierzchni wynosi 6000°C, a jego całkowita energia mogłaby stopić kostkę lodu wielkości planety Ziemia w zaledwie 30 minut.
4. Na całym świecie około dwóch miliardów ludzi nie ma prądu. W takim przypadku bardziej opłacalne jest instalowanie paneli słonecznych niż rozbudowa istniejących sieci elektroenergetycznych.

Przedsiębiorstwa na całym świecie mogą wykorzystywać energię słoneczną, aby zredukować ryzyko niestabilnych i rosnących cen paliw kopalnych, zmniejszając w ten sposób lub stabilizując koszty swoje operacyjne. Jest to szczególnie istotne w krajach, których rządy wdrożyły opodatkowanie emisji gazów cieplarnianych. Ponadto niektóre kraje na świecie oferują wsparcie finansowe w celu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także zmniejszenia ryzyka i kosztów przerw w dostawie prądu. Co więcej, przedsiębiorstwa mogą wzmacniać relacje z klientami i społecznością, wykazując troskę o kwestie związane z klimatem i wykorzystując czystą energię.

Rządy na całym świecie muszą troszczyć się o środowisko i zapewnienie czystego powietrza swoim obywatelom, a także przyszłym pokoleniom. Możliwe niedobory paliw kopalnych mogą ponadto spowodować spustoszenie w gospodarce światowej. Z tego powodu społeczeństwo ma prawo niepokoić się o kondycję Ziemi, biorąc pod uwagę także powody ekonomiczne, ponieważ konwencjonalne źródła energii wyczerpują się i stają się coraz droższe.

Według czołowych międzynarodowych naukowców zmiana klimatu to szybko postępujący kryzys, który zagraża życiu milionów roślin i zwierząt oraz środowisku.
Międzyrządowy panel ds. zmian klimatycznych – grupa renomowanych międzynarodowych naukowców przewiduje drastyczne negatywne skutki dla środowiska, jeśli zmiany klimatyczne będą się utrzymywać na obecnym poziomie.

Te negatywne konsekwencje obejmują:

- Wzrost wymierania aż do 30% naturalnych gatunków roślin i zwierząt do 2060 r., przy całkowitym wyginięciu 40% gatunków na świecie do 2080 r.
- Wzrost liczby klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, pożary i burze.
- Większa śmiertelność z powodu fal upałów, powodzi i susz.
- Topnienie regionów polarnych, podniesienie poziomu mórz o 13 do 20 stóp, w wyniku czego masy lądowe zostaną pokryte wodą.

Zmiana klimatu jest spowodowana gromadzeniem się dwutlenku węgla i innych emisji gazów cieplarnianych. W atmosferze dwutlenek węgla powstaje w wyniku działalności człowieka, takiej jak przemysł, w którym jako źródło energii wykorzystywane są paliwa kopalne. Ponadto w zastraszającym tempie następuje niszczenie terenów leśnych, które pomagają w usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery.
Aby zaradzić zmianom klimatycznym, społeczność światowa musi dokonać radykalnych zmian w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez odejście od tradycyjnych źródeł energii na rzecz bardziej odnawialnych i przyjaznych dla środowiska.

Chcąc odwrócić szkodliwe skutki wykorzystywania energii kopalnej, konieczne jest zaangażowanie rządów wszystkich krajów, przedsiębiorstw i osób prywatnych. W Smart Sun Pro Power jesteśmy aktywni w kontekście podnoszenia świadomości na temat problemów związanych ze zmianami klimatycznymi i pomagania społeczności globalnej w zrozumieniu znaczenia energii słonecznej w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Pragniemy współpracować z całą społecznością w celu zapewnienia źródła energii, które jest wydajne, niedrogie, niezawodne i czyste, z korzyścią dla wszystkich.

Potrzebujesz szczegółowych informacji o naszych panelach fotowoltaicznych? Masz specjalne wymagania odnośnie dostawy? Po prostu skontaktuj się z nami. Doradzimy, pomożemy, stworzymy indywidualną ofertę. Możesz na nas liczyć.